Deze expositie gaat over de N.S.F. zender en de verwoesting hiervan, alsmede de fabriek, als gevolg van de oorlog.


Een luchtfoto van de N.S.F. fabriek uit 1923 met op de voorgrond de twee zendmasten van de N.S.F. zender.


De garage ten behoeve van het N.S.F. wagenpark.

Een van de twee zendmasten in 1923 met op de voorgrond de radiowagen van N.S.F.
Het betreft hier de zendmast aan de kant van de Jan van der Heijdenstraat.

Dezelfde zendmast in 1924 met vaag op de achtergrond (tussen boom en lantaarnpaal) de tweede mast.

Hier een laboratoriumopstelling van N.S.F.'s eerste radiozender. N.S.F. zette in 1923 deze zender op om particulieren ertoe te bewegen radiotoestellen aan te schaffen. Dit initiatief zou later overgaan in de Hilversumsche Draadlooze Omroep (H.D.O.), wat vervolgens de voorloper van de AVRO is. 

De avond voor dat de Duitsers Nederland binnenvielen, werden door het Nederlandse leger de zendmasten en de zender
opgeblazen. Een van de masten kwam op een huis aan de Meteorenstraat terecht.


Een impressie van het zwaar gehavende N.S.F. complex, zoals de Duitsers dat achterlieten.

Naast vernielde panden lieten de Duitsers ook leeggeroofde hallen achter.

Nog een impressie.

Van al het geroofde materiaal wist men nog 5 scheepsladingen en 11 treinwagonladingen te achterhalen en naar het N.S.F. complex terug te halen, waarmee het ketelhuis en machinekamer weer in gebruik kon worden genomen.

Home