Dit is  de expositie over de mensen die bij de N.S.F. werkten.

Wanneer wij een blik werpen in een van de vele constructie- bureaus, kunnen wij ons van deze lange ingewikkelde weg enigszins een beeld vormen. Het is de hand van de constructeur welke die van de metaalbewerker voor gaat.

En het is de ingenieur, die op zijn beurt weer de constructeur voor gaat. Kennis en ervaring vormen hier de kracht.

Een van de denkende groepen van de lijntelefoniegroep.

Laatste grote hal van het hoofdgebouw.

Wie ooit een telefooncentrale heeft bezocht en heeft stilgestaan voor een rek dat het technisch brein is van dit moderne werk , heeft zich beklemd en trots gevoeld bij deze triomf van het menselijk kunnen. De laatste vindingen op het gebied der telefonietechniek vinden hier hun toepassingen in de producten die fascineren door hun mogelijkheden en betrouwbaarheid. Hier zien wij technische schoonheid.

Controle van de dikte van een juist gewalste blikstrook, die later wordt gebruikt voor de kern van pupin spoelen en weer nodig zijn voor interlokaal telefoonverkeer.

De spoel wordt gewikkeld. Dikte draad, aantal windingen en soort draad bepalen de technische waarden van deze ringkernspoelen.

Het maken van de draadvorm vereist voortdurende oplettendheid van diegene die dit werk verricht.

De pupin spoel wordt gemonteerd in een rek.

Montagewerkzaamheden aan een rek voor automatische telefonie.

Voor telefonie-installaties met draaggolf-apparatuur bestaat in de wereld grote belangstelling. Op deze foto wordt gewerkt aan een aantal rekken van dit systeem.

Ook hier wordt gewerkt aan een aantal rekken van dit systeem.


Volgende pagina