Deze expositie gaat over radio ontvangtoestellen tot de vijftiger jaren, die door de N.S.F. gebouwd zijn. Enkele uitwijdingen naar soortgelijke productfabrikanten wordt ook gemaakt. Over andere producten is er de andere producten pagina. De Nederlandsche Seintoestellen Fabriek produceerde de volgende radio-ontvangers:

NSF H24A.  1938. Ook verkocht onder de naam Aristona.

Deze radio beschikte over 8 voorkeuzetoetsen voor favoriete stations.

NSF H12A.  1940

Golfbereik:  LG, MG en KG
Buizen    : EF9, EK2, EBL1, AZ1

Philips radio type 203U.  1941 

Naast Nederland werd de 203U ook in fabrieken in Aken (Duitsland) en Praag (bezet Tsjecho-Slowakije) gemaakt.
Aangezien de transportkosten hoog en de arbeidskosten laag waren, werden alle onderdelen net als in Nederland door deze fabrieken zelf gemaakt.

Alle versies van de 203U hadden een ontvangstbereik op de midden- en lange golf. "Vijandige" stationsnamen kwamen op de schaal echter niet voor, aangezien het te strengste verboden was om naar geallieerde zenders te luisteren.
De productie van deze radio werd in 1944 gestaakt. Het transport van de laatste partij van 4.500 toestellen werd onderweg van Aken naar Berlijn door de geallieerden gebombardeerd en vernietigd.
De 204U en 208U, die ook korte golf konden ontvangen, waren toen al in productie genomen en waren vlak na de oorlog, mede door de ongecensureerde schaal zeer populair.

Philips radio 204U, gebouwd door N.S.F. Het chassis is nagenoeg gelijk aan de N.S.F.-versie.. 
(dit exemplaar heeft nogal wat schade opgelopen).

Aan het eind van de oorlog kwam Tsjecho-Slowakije onder Sovjet bestuur te staan en gingen zowel Philips als diens eeuwige concurrent Telefunken in Praag onder uiterst onzekere omstandigheden weer radio's fabriceren. Begin 1947 werden deze fabrieken van de ene dag op de andere staatseigendom en werden daar onder de naam Tesla verder radio's geproduceerd.
De uit de 203U voortgekomen 208U werd hier in diverse kast-
variaties tot 1958 geproduceerd en is hierdoor, mede door het ontbreken van enige concurrentie, de best verkochte Tesla radio in Oost Europa geworden.

Twee Philips radio's, waarschijnlijk in Tsjecho-Slowakije gemaakt.

Philips radio 204U-14 'Philetta 2', geproduceerd in Tsjecho-Slowakije, van 1944 tot 1946.
Dit is een van de allereerste 4-buizen radio's sinds 1941.

Philips radio type 208U Philite.  1944/45
(Foto: Paul Brouwer)

Philips radio type 208U.  1944/45
Zie hier een bijzondere schaalopdruk, "Herrijzend Nederland"
Deze zender startte zijn uitzendingen op 3 oktober 1944 vanuit het toen bevrijde Eindhoven. In januari 1946 werden de uitzendingen gestaakt.
(Foto: Paul Brouwer)
N.S.F. radio type H126U.   1944/45
Deze radio is gelijk aan de Philips 204U en is in Leuven (BelgiŽ)
gebouwd. Ook op deze zenderschaal staat de voor die tijd zeer
actuele zender "Herrijzend Nederland".
Detailopname van de schaal van de N.S.F. H126U

N.S.F. radio type H54U.  1945/46

Deze radio is onder licentie van Philips in 1945 en 1946 door N.S.F. gebouwd op basis van de Philips 208U. In tegenstelling tot de bakelieten kast van de Philips radio had deze N.S.F. radio een houten kast.

Deze radio is in identieke uitvoering ook onder de naam Siera (type S54U) geproduceerd en verkocht.

Ook op deze schaal staat de zender "Herrijzend Nederland".
(Foto: Gidi Verheijen)

Detailopname van de schaal van de N.S.F. H54U.
(Foto: Gidi Verheijen) 

Volgende pagina