Deze expositie gaat over† producten van de N.S.F. Over het meest geproduceerde apparaat is een speciale pagina te bekijken: de NSF radio pagina.

Het opbouwen van frames voor hoogfrequentiegeneratoren.

De hoogspanning wordt ingeschakeld bij beproeving van apparatuur. Afdeling Beproeving en Montage.

Een scheepstelefoniezender opgesteld in de tropenkamer.

Het is mogelijk om door een bepaalde behandeling (coating) onderdelen, zoals de linker condensator, onvatbaar voor schimmelvorming te maken.

Bij 26 graden Celcius onder nul, functioneert deze VR34 vliegtuigzender nog zonder enige hapering.

In de zandstormkamer jagen ventilatoren het fijne woestijnzand tot wervelstormen op.

De zoutwaterproef. Uiterst fijn verstoven daalt het zoute water op de apparatuur neer.

20 KW korte golf omroepzender, type KVFL 20/30, door de N.S.F. aan een zuid Amerikaanse omroepmaatschappij te Rio de Janeiro geleverd en ter plaatse geÔnstalleerd. In dit hete klimaat boogt dit Nederlandse product reeds sedert vele jaren op een uitstekende staat van dienst.

20 KW korte golf omroepzender, type KVFL 20/30, door de N.S.F. aan een zuid Amerikaanse omroepmaatschappij te Rio de Janeiro geleverd en ter plaatse geÔnstalleerd.

Dezelfde ruimte als op bovenstaande foto, alleen van af een ander standpunt gefotografeerd. Foto uit 1926. Links de eindtrap, rechts het gelijkricht gedeelte en op de voorgrond de bedieningstafel.  Korte golf zender 20 kW te Rio de Janeiro.

Dezelfde ruimte vanuit een ander standpunt gefotografeerd. Een aan BraziliŽ geleverde middengolf omroepzender van 20 KW, type KVFL 20/35 voor het station PRE8 in Rio de Janeiro. Het typenummer is spontaan veranderd van 30 naar 35 achter de slash. Toch is de bron van de bijschriften in beide gevallen de N.S.F. zelf. Laat te raden welke versie de juiste is.

In de jaren dertig van de voorgaande eeuw werden omroepzenders, bestemd voor vele landen, bij de N.S.F. besteld: ArgentiniŽ, BraziliŽ, India en ook IndonesiŽ. Deze belangstelling werd gestimuleerd door de internationale naam die Phlips en N.S.F. hadden verworven, onder meer met de succesvolle uitzendingen van de P.H.O.H.I.(Philips' Omroep Holland IndiŽ, gericht op het oosten)- en P.C.J.J.(gericht op het westen, later de PCJ en PCJ2 geworden) zenders. Vooral uit tropische gebieden kwamen de orders, omdat door de atmosferische omstandigheden de korte golf vooral daar toepassing kreeg. De foto toont een 10kW installatie voor de N.I.R.O.M.(Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij), tijdens de officiŽle overdracht in de fabriek te Hilversum. Van links naar rechts: S. Breimer, ir. W.D.P.Stenfert, ir. P.A. Roelofsen, H.G. Schadd, C. Dekker, G. Fritzsche, D. Hudig L.J.zn., Th. P. van den Bergh, mr. J. Reinders, C. Voorn, J.C. Kindermann, ir. C. Kolff en H.B.R. Boosman. De N.I.R.O.M. werd op 27 december 1928 opgericht. Op 30 december 1932 verleende de Nederlands-Indische regering een concessie. Maar pas op 31 maart 1934 werd begonnen met de exploitatie. Foto juni 1934. De omroep beperkte zich gedurende het eerste jaar tot Java. De concessie verplichtte tot het overal in Nederlands IndiŽ goed hoorbaar zijn van de omroep. Men begon met vier zenders, binnen achttien maanden waren het er twintig en begin 1939 waren dat er zevenentwintig. Die werden onderling verbonden met 2270 kilometer telefoonlijn, inclusief alle kleine onderstations. De zender die hier is afgebeeld is de sterkste en de eerste in de reeks, roepl. YDA, Zender Batavia, 3040kHz., 98.68meter. (van 00.30-07.00 G.M.T. op 7250kHz og 41.38meter). 1 Oktober 1936 is heel Nederlands IndiŽ bestreken. Middels de P.H.O.H.I. zenders kon men hierdoor overal in IndonesiŽ een direct verslag van een internationale voetbalwedstrijd uit Europa horen.

In 1923 kreeg de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek een zendvergunning. Vanaf dat moment was de HDO (Hilversumsche Draadloze Omroep) een feit. Al snel dienden zich een aantal groeperingen met bepaalde levensovertuigingen aan, om zendtijd te huren bij de NSF. Hiermee begon de verzuiling van het omroepbestel in Nederland, wat uniek is in de wereld. In de aard van dit verhuren van zendtijd door de NSF was de Nederlandse radio in beginsel van commerciŽle grondslag! Bijna een eeuw verder lijkt het erop, dat alles zich weer in die richting keert.

Ook onze marine maakt een uitgebreid gebruik van de speciale N.S.F.-radioinstallaties, ontworpen voor oorlogsbodems. De bijzondere eisen welke gesteld worden aan duikboot-radio-installaties leveren voor de N.S.F. geen onoverkomelijke bezwaren op. Sedert jaren is dit in de praktijk bewezen.


Volgende pagina